Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trong thời gian qua. Trên tuyến biến giới tỉnh nhà, Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang đã huy động gần như