TIN MỚI

recent

Cử tri đề nghị sớm quy định tăng cao mức xử phạt việc chấp hành không nghiêm, chống đối lệnh gọi nhập ngũ


 Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Hà Nam đề nghị sớm quy định tăng cao mức xử phạt việc chấp hành không nghiêm, chống đối lệnh gọi nhập ngũ

Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 3081/VPCP-QHĐP ngày 11/5/2021, với nội dung: “Đề nghị sớm ban hành các văn bản quy định tăng cao mức xử phạt hành chính, giảm bớt các thủ tục hành chính để cơ quan chức năng nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ xử lý kịp thời, dứt điểm, đưa ra truy tố các trường hợp chống đối lệnh gọi nhập ngũ, cần áp dụng hình thức truy tố hình sự, bảo đảm tính công bằng của pháp luật” (Câu số 23).


Ngày 22/6/2021, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:


Ngày 09/10/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 120/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; Nghị định đã quy định cơ bản đầy đủ, cụ thể từng hành vi, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với tổ chức, cá nhân trong thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự; Nghị định số 120 đã góp phần quan trọng trong thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với lĩnh vực quốc phòng, tạo hành lang pháp lý trong phòng ngừa, xử lý các vi phạm, từng bước bảo đảm tính nghiêm minh và công bằng xã hội góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Tuy nhiên, Nghị định số 120 được ban hành từ năm 2013 đến nay, một số quy định không còn phù hợp với tình hình thực tiễn, sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và các văn bản quy phạm pháp luật mới, cần phải nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.


Ngày 26/01/2021, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 126/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.


Ngày 04/02/2021, Bộ Quốc phòng đã ban hành Kế hoạch số 328/KH-BQP về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.


Hiện nay, Bộ Quốc phòng đã thành lập Ban soan thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý bảo vệ biên giới quốc gia; quản lý các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bộ Quốc phòng trân trọng tiếp thu ý kiến của cử tri tỉnh Hà Nam gửi tới Văn phòng Chính phủ sau Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV và sẽ chỉ đạo cơ quan soạn thảo, Tổ biên tập nghiên cứu, bổ sung ý kiến đóng góp vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý bảo vệ biên giới quốc gia; quản lý bảo vệ các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và trình Chính phủ ký ban hành theo quy định.


Trên đây là trả lời của Bộ Quốc phòng đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh để trả lời cử tri.

Theo Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

Cử tri đề nghị sớm quy định tăng cao mức xử phạt việc chấp hành không nghiêm, chống đối lệnh gọi nhập ngũ Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 6:27 AM Rating: 5
Bản quyền thuộc về Dân quân tự vệ Việt Nam online ! © 2018
Phát triển bởi DQTV

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.