Dịch Covid-19 bùng phát, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang đã huy động 100% lực lượng tham gia phòng, chống dịch. Trong đó, hàng nghìn chiến sĩ “sao vuông” (dân