Mỗi khi chuẩn bị đến mùa mưa bão, lực lượng dân quân các xã ven biển huyện Thăng Bình (Quảng Nam) lại đến tận nhà giúp người dân đào hầm trú, tránh bã