Khối ngành công an, quân đội đã có điều chỉnh bổ sung phương thức xét tuyển mới để tìm kiếm thí sinh có chất lượng tốt phục vụ cho các ngành đặc thù n