Chiều 27/4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định về xử