Tôi đã hoàn thành Nghĩa vụ quân sự xuất ngũ năm 2020, hiện tôi đã trở về tiếp tục mong muốn tham gia lực lượng Dân quân tự vệ để bảo vệ ANTT và các nh