Hải đoàn tự vệ Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn 20 năm xây dựng, lao động sản xuất và phát triển