Thành tích nhiều năm liền đạt huấn luyện giỏi là kết quả đáng tự hào của Trung đội Súng máy Phòng không (SMPK) 12,7mm dân quân huyện Phù Ninh, tỉnh Ph