Cục Quân lực trả lời công dân Nguyễn Triễn, Tây Ninh về việc bị bệnh viêm da cơ địa mãn tính có được miễn, tạm hoãn nghĩa vụ quân sự?