Trong 2 ngày 17 và 18/4, tại trường bắn Minh Đạm-Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện Châu Đức đã tổ chức kiểm tra bắn đạn thật bài 1 súng K63 cho 321 chiến s