Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố kiểm tra công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ tại Quận 7