Sau cơn mưa đêm, thao trường ướt sũng nước, nhưng buổi huấn luyện dân quân tự vệ ở Ban CHQS huyện Anh Sơn (Nghệ An) vẫn rất sôi nổi. Đặc biệt là 18 nữ