Đến nay, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Đồng Nai đã tham mưu xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) bảo đảm đạt yêu cầu theo quy định. Lực lượng này