Mẫu quần áo nữ chiến sỹ dân quân tự vệ và các chức vụ chỉ huy đơn vị DQTV