Mẫu áo hè nam của các chức vụ chỉ huy Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, cơ quan, tổ chức