Từ khi thành lập, các chi bộ quân sự (CBQS) ở TP Long Xuyên, tỉnh An Giang đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo thực hiện công tác quân sự, quốc phòng tại