TIN MỚI

recent

Chế độ, chính sách của Dân quân tự vệ có được điều chỉnh khi mức lương cơ sở thay đổi không?

Chế độ, chính sách của Dân quân tự vệ có được điều chỉnh khi mức lương cơ sở thay đổi không?

Ảnh minh họa

Trả lời: Quy định tại Nghị định 72/2020/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ.

Điểm 2, Điều 16. Quy định chuyển tiếp

2. Định mức hưởng chế độ, chính sách của Dân quân tự vệ quy định tại Điều 7, 8, 11, 12, 13 và Điều 15 của Nghị định này được điều chỉnh trong trường hợp Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở hoặc mức tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.

Như vậy các chế độ, chính sách tại các điều sau sẽ được điều chỉnh khi mức lương cơ sở thay đổi, cụ thể:

Điều 7. Chế độ phụ cấp chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ.

Điều 8. Chế độ phụ cấp hằng tháng, trợ cấp một lần của Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, thôn đội trưởng.

Điều 11. Định mức bảo đảm trợ cấp ngày công lao động, tiền ăn, phụ cấp đặc thù đi biển đối với dân quân khi làm nhiệm vụ, trừ dân quân thường trực.

Điều 12. Định mức bảo đảm trợ cấp, tiền ăn đối với dân quân thường trực.

Điều 13. Chế độ, chính sách đối với tự vệ khi làm nhiệm vụ.

Điều 15. Điều kiện, mức hưởng, trình tự, thủ tục và cơ quan có trách nhiệm bảo đảm kinh phí, chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ không tham gia bảo hiểm xã hội nếu bị tai nạn, chết.


NT/DQTV.VN tổng hợp


Chế độ, chính sách của Dân quân tự vệ có được điều chỉnh khi mức lương cơ sở thay đổi không? Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 11:48 AM Rating: 5
Bản quyền thuộc về Dân quân tự vệ Việt Nam online ! © 2018
Phát triển bởi DQTV

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.