Những ngôi làng dọc đường biên giới tỉnh Tây Ninh đang từng ngày thay đổi. Trên tuyến đường trải nhựa hướng ra biên giới, nhiều cụm dân cư mới mọc lên