Trong “cơn bão” Covid-19 ở Hải Dương, gần 1.000 chốt kiểm soát phòng dịch và hàng trăm khu cách ly, tổ giám sát Covid cộng đồng được thành lập, đòi hỏ