Pháp luật quy định như thế nào về các hành vi bị nghiêm cấm về dân quân tự vệ