Gia Lai: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Phú Cần ủng hộ 37,5 triệu đồng để phòng-chống dịch Covid-19