DÂN QUÂN QUẬN 3 DŨNG CẢM BẮT CƯỚP Lúc 19 giờ ngày 09/02/2021, trong quá trình phối hợp với lực lượng dân phòng tuần tra trên đường Điện Biên Phủ, tổ