Thế nào là đi bộ đội? Đó là câu hỏi tưởng như rất dễ trả lời, bởi, thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng của mọi công dân