Ngày 25/12/2020, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 168/2020/TT-BQP quy định kiểu mẫu, màu sắc trang phục thường dùng, trang phục dã chiến, trang phục