Tính đến thời điểm này, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành khám tuyển NVQS năm 2021.