Hưởng ứng chương trình hành động của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Quận 10 phát động. Sáng 12/01/2021 Ban CHQS Quân sự, Công an Quận 10 th