Ngày 4 và 5-1, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành nghiệm thu và bàn giao 6 nhà làm việc cho Ban CHQS các xã, phường trong tỉnh, gồm