Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Hưng Yên về tăng chế tài xử lý người cố tình không có mặt tại địa phương trong thời gian tuyển nghĩa vụ quân sự