Từ ngày 10 đến 18-12, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) TP Điện Biên Phủ tổ chức huấn luyện bổ sung trung đội súng máy phòng không (SMPK) 12,7 mm TP Điện Biê