NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CỤC DÂN QUÂN TỰ VỆ (12/2/1947 - 12/2/2023) VÀ 88 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ VIỆT NAM (28/3/1935 - 28/3/2023). Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Chế độ phụ cấp chức vụ chỉ huy dân quân tự vệ - Phần 1

Chế độ phụ cấp chức vụ chỉ huy dân quân tự vệ - Phần 1

   Chế độ phụ cấp chức vụ chỉ huy dân quân tự vệ - Phần 1  Điểm a,b - Khoản 1 - Điều 7 - Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 quy định:

  1. Phụ cấp chức vụ chỉ hủy Dân quân tự vệ được chi trả theo tháng, mức hưởng như sau:


  a) Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự cấp xã; Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức: 357.600 đồng.


  b) Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự cấp xã; Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức, Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên tiểu đoàn; Hải đội trưởng, Chính trị viên hải đội dân quân thường trực, Đại đội trưởng, Chính trị viên đại đội Dân quân tự vệ cơ động : 327.800 đồng. 


  Còn nữa....


  Theo QPVN

  Nội dung chính

   Tin mới