TIN MỚI

recent

Chế độ phụ cấp chức vụ chỉ huy dân quân tự vệ - Phần 1

 Chế độ phụ cấp chức vụ chỉ huy dân quân tự vệ - Phần 1Điểm a,b - Khoản 1 - Điều 7 - Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 quy định:

1. Phụ cấp chức vụ chỉ hủy Dân quân tự vệ được chi trả theo tháng, mức hưởng như sau:


a) Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự cấp xã; Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức: 357.600 đồng.


b) Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự cấp xã; Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức, Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên tiểu đoàn; Hải đội trưởng, Chính trị viên hải đội dân quân thường trực, Đại đội trưởng, Chính trị viên đại đội Dân quân tự vệ cơ động : 327.800 đồng. 


Còn nữa....


Theo QPVN

Chế độ phụ cấp chức vụ chỉ huy dân quân tự vệ - Phần 1 Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 1:02 PM Rating: 5
Bản quyền thuộc về Dân quân tự vệ Việt Nam online ! © 2018
Phát triển bởi DQTV

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.