TIN MỚI

recent

BAN CHQS QUẬN 7 ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ NĂM 2019

 BAN CHQS QUẬN 7 ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ NĂM 2019

                        
Huấn luyện lực lượng DQTT tại Ban CHQS Quận 7

Luật Dân quân tự vệ năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. Để đưa Luật đi vào cuộc sống, Ban chỉ huy quân sự Quận 7 - TPHCM đã bám sát các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp với đặc điểm địa bàn. 

Thời gian qua, Ban chỉ huy quân sự Quận 7 đã quán triệt, triển khai thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009 chặt chẽ, nghiêm túc, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. 

Đoàn công tác Bộ quốc phòng kiểm tra, thăm, tặng quà cho lực lượng Dân quân Ban CHQS quận 7


Từ kết quả, kinh nghiệm đạt được và nhận thức rõ vị trí chiến lược quan trọng của Quận, vai trò của lực lượng dân quân tự vệ, yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, ngay sau khi Luật Dân quân tự vệ năm 2019 được Quốc hội thông qua, Ban chỉ huy quân sự Quận đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Luật; chủ động làm côg tác chuẩn bị để triển khai thi hành luật đảm bảo chặt chẽ thống nhất từ trên xuống dưới. Hiện nay Luật Dân quân tự vệ năm 2019 đã chính thức có hiệu lực. Để Luật đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, Ban chỉ huy quân sự Quận đã và đang triển khai đồng bộ nhiều nội dung, giải pháp; Trong đó, tập trung vào một số giải pháp chủ yếu sau.

Một là, chủ động xây dựng, ban hành đồng bộ kế hoạch, hướng dẫn tổ chức tuyên truyền, phổ biến và tập huấn Luật Dân quân tự vệ năm 2019 cho các đối tượng. Ban CHQS Quận chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, quán triệt kỹ các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Luật của các cấp để cụ thể hóa thực hiện với đặc điểm của Quận đồng thời triển khai, hướng dẫn đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc. 

Cùng với đó, Ban chỉ huy quân sự Quận đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với các ban, ngành tham mưu cho Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn phổ biến, tuyên truyền pháp luật về dân quân tự vệ cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền. Để đạt hiệu quả cao, Ban chỉ huy quân sự quận yêu cầu nội dung tập huấn đi sâu quán triệt, phổ biến những quy định mới của Luật Dân quân tự vệ năm 2019 đồng thời chỉ đạo cơ quan Chính trị tuyên truyền thêm trên các trang mạng xã hội nhằm tạo sự lan tỏa, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân đối với xây dựng lực lượng dân quân tự vệ.

Hai là, xây dựng, ban hành các đề án, kế hoạch về dân quân tự vệ sát với điều kiện thực tiễn của từng quận. Đây là bước cụ thể hóa triển khai thực hiện Luật, quyết định chất lượng, hiệu quả xây dựng lực lượng dân quân tự vệ. Với nhận thức đó, Ban chỉ huy quân sự quận tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động tham mưu giúp Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xây dựng, ban hành đề án, kế hoạch xây dựng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ giai đoạn 2021 - 2025 phù hợp điều kiện thực tiễn của quận. 

Phát huy kết quả đã đạt được, Ban chỉ huy quân sự quận đẩy mạnh xây dựng dân quân thường trực, dân quân tự vệ cơ động, binh chủng; tự vệ trong các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài; chú trọng nâng cao chất lượng tổng hợp của dân quân tự vệ, nhất là chất lượng chính trị. 

Ba là, triển khai áp dụng các quy định của Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và các nghị định, thông tư có liên quan vào thực tiễn. Luật quân tư vệ năm 2019 có nhiều điểm mới được sửa đổi, bổ sung so với Luật Dân quân tự vệ năm 2009. Vì thế, cùng với triển khai tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật và các nghị định của Chính phủ, thông tư của Bộ Quốc phòng, Ban chỉ huy quân sự quận theo dõi, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức khẩn trương áp dụng những quy định của Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành vào thực tiễn. 

Với trách nhiệm chính trị cao, Ban chỉ huy quân sự quận nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2019, thiết thực xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn “vững mạnh, rộng khắp”, hoạt động hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc./.

 Thượng tá Nguyễn Khắc Tuynh/Chỉ huy trưởng Ban CHQS Quận 7


 BAN CHQS QUẬN 7 ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ NĂM 2019 Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 6:53 AM Rating: 5
Bản quyền thuộc về Dân quân tự vệ Việt Nam online ! © 2018
Phát triển bởi DQTV

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.