Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh An Giang về đề nghị không khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự với người có 3 năm liên tục không đủ tiêu chuẩn