Trên thao trường bắn đạn thật của Ban Chỉ huy Quân sự TX. Buôn Hồ - Đắk Lắk những ngày cuối tháng 10 rộn ràng không khí thi đua “Rèn nghiêm, bắn giỏi