Bộ Nội vụ vừa họp với với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ban Tổ chức Trung ương, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam để bàn thống nhất các nội dung giả