Những năm qua, Ban CHQS huyện Ba Vì - Hà Nội đã làm tốt công tác tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện quy hoạch, tạo nguồn cán bộ quân sự xã, phường, th