“Trách nhiệm, tận tụy với công việc, hết lòng giúp nhân dân ổn định cuộc sống, dũng cảm đấu tranh với tội phạm” là nhận xét của nhiều người dân và đồn