"Vui vẻ, hòa đồng, nỗ lực học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao" là những nhận xét của cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã