TIN MỚI

recent

Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Điện Biên về tăng mức phạt vi phạm thực hiện nghĩa vụ quân sự

 Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Điện Biên về tăng mức phạt vi phạm thực hiện nghĩa vụ quân sựBộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Điện Biên do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 386/BDN ngày 29/10/2020, với nội dung: “Để tăng tính răn đe trong xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm quy định thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đề nghị tăng mức tiền phạt lên 02 lần so với quy định hiện hành đối với các trường hợp vi phạm Điều 5,6,7 của Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu” (Câu số 16).


Ngày 13/11/2020, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:


Từ Điều 4 đến Điều 9 Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu đã quy định cơ bản đầy đủ cụ thể hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả về thực hiện nghĩa vụ quân sự; góp phần quan trọng trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với lĩnh vực quốc phòng, tạo hành lang pháp lý trong phòng ngừa, xử lý các vi phạm, từng bước bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và công bằng xã hội góp phần xây dựng, củng cố quốc phòng toàn dân vững mạnh.


Trong điều kiện hiện nay, thu nhập của đại đa số người dân được nâng cao, mức xử phạt hành vi vi phạm trong thực hiện nghĩa vụ quân sự được coi là nhẹ, tính răn đe hạn chế, công dân ở một số địa phương sẵn sàng nộp phạt để né tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự. Quá trình áp dụng thực hiện Nghị định số 120/2013/NĐ-CP từ năm 2013 đến nay, một số quy định không còn phù hợp với tình hình thực tiễn, sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành, cần phải nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp; vì vậy, ngày 10/01/2019, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 04/2019/TT-BQP về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 của Bộ Quốc phòng, trong đó giao Thanh tra Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng Nghị định mới thay thế Nghị định số 120/2013/NĐ-CP.


Hiên nay, cơ quan soạn thảo đang tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan để hoàn chỉnh dự thảo Nghị định (lần 4) theo đúng trình tự, thủ tục để báo cáo Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định theo quy định; Bộ Quốc phòng trân trọng tiếp thu ý kiến của cử tri và sẽ chỉ đạo cơ quan soạn thảo nghiên cứu, bổ sung ý kiến của Đoàn đại biểu Quốc hội, trên cơ sở quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.


Trên đây là nội dung trả lời của Bộ Quốc phòng đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Điện Biên, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh để trả lời cử tri.

Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Điện Biên về tăng mức phạt vi phạm thực hiện nghĩa vụ quân sự Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 11/18/2020 Rating: 5
Bản quyền thuộc về Dân quân tự vệ Việt Nam online ! © 2018
Phát triển bởi DQTV

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.