Đợt tuyển quân năm nay, TP.HCM ưu tiên tuyển chọn thanh niên là công chức, viên chức và con em cán bộ. Những thanh niên có năng khiếu văn hóa văn nghệ