Luật Công an nhân dân (Luật CAND) năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019 có một số điểm mới theo hướng thuận lợi hơn cho công dân tự nguyện