Kỳ tuyển quân năm 2021 đã tới, sau đây là những thông tin quan trọng trọng của Luật nghĩa vụ quân sự mà mọi người cần biết: