Nhiều năm qua, LLVT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) biển ngày càng vững mạnh, đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, nâng cao trình độ nhận thức, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Qua đó vừa góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương, vừa tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.