Bộ Quốc phòng cho biết, hình xăm, chữ xăm trên cơ thể là một trong những nội dung thuộc tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức trong công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ. Bộ Quốc phòng cho biết đơn vị này vừa nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An do Ban Dân nguyện chuyển đến. Đơn kiến nghị có nội dung: “Cử tri phản ánh tình trạng một số thanh niên lợi dụng việc xăm hình để trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự gây bức xúc trong nhân dân. Đề nghị Bộ Quốc phòng có các quy định chặt chẽ hơn để đảm bảo đúng tính công bằng cho công dân trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự”.