Bạn Lê Anh Đức (Từ Sơn, Bắc Ninh) hỏi: Tôi là hạ sĩ quan, vậy con gái của tôi khi đi học thì được miễn học phí có đúng không?