Con tôi vừa tốt nghiệp đại học vào tháng 6 năm nay. Hiện con tôi đã xin được việc làm. Tôi nghe nói Bộ Quốc phòng đang chú trọng gọi nhập ngũ các sinh viên tốt nghiệp đại học có đúng hay không? Trong trường hợp con tôi đã đi làm thì có phải đi nghĩa vụ quân sự không?