3 năm rồi em đã được tạm hoãn NVQS để học khóa Cao đẳng, hiện tại em đã tốt nghiệp cao đẳng và bây giờ em muốn học thêm Đại học để nâng cao trình độ cũng như đáp ứng nhu cầu tìm kiếm việc làm sau này. Vậy cho em hỏi bây giờ em có được tạm hoãn NVQS để học Đại học nữa không ?