Nhằm đánh giá kết quả công tác xây dựng lực lượng và tổ chức huấn luyện của lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), Ban CHQS quận Hà Đông (Hà Nội) đã tổ chức Hội thao Quốc phòng lực lượng Dân quân tự vệ năm 2020. Với sự tham gia của hơn 1.000 vận động viên đến từ các cơ quan, đơn vị trong quận.