TIN MỚI

recent

Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh An Giang về đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật nghĩa vụ quân sự

Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh An Giang về đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật nghĩa vụ quân sự

Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang do Ban Dân nguyện chuyển đến tại Công văn số 288/BDN ngày 24/7/2020, nội dung: “Đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật nghĩa vụ quân sự (NVQS) đảm bảo tính chặt chẽ hơn, phát huy tinh thần trách nhiệm của công dân thi hành nghĩa vụ đối với đất nước và hạn chế một số kẽ hở để trốn tránh thi hành NVQS như: Cố tình xăm mực lên cơ thể, tự làm tổn hại đến sức khỏe,… để bị loại khi khám sức khỏe. Ngoài ra, đề nghị có chế tài nghiêm khắc hơn hoặc lấy thi hành NVQS là điều kiện để bố trí việc làm, bổ nhiệm,…” (Câu số 13).
Ngày 09/9/2020, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:
Trong thời gian qua, triển khai thực hiện Luật NVQS năm 2015 và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành Luật NVQS năm 2015 đã quy định đối với quyền, nghĩa vụ của công dân về NVQS; các đối tượng được tạm hoãn, miễn thực hiện NVQS; thời hạn phục vụ tại ngũ; thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức cá nhân từ người đứng đầu Chính phủ đến người đứng đầu các cơ quan, tổ chức liên quan; quy trình sơ tuyển, khám tuyển gọi công dân nhập ngũ...., góp phần quan trọng đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của các địa phương, đơn vị. Hằng năm, đã tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội và bảo vệ Tổ quốc.
Bên cạnh đó, các văn bản quy định chế tài xử phạt được ban hành đầy đủ, góp phần hạn chế, ngăn ngừa những hành vi vi phạm trong thực hiện NVQS tại các địa phương; trong đó:
- Điều 4, Luật NVQS năm 2015 quy định về quyền, nghĩa vụ của công dân như sau: “Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân….;
Công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện NVQS theo quy định của Luật này”.
- Điều 59, Luật NVQS năm 2015 quy định về xử lý vi phạm: “Tổ chức, cá nhân có hành vi trốn tránh, chống đối, cản trở việc thực hiện NVQS thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự”.
- Kiến nghị của cử tri về tình trạng công dân “cố tình xăm mực lên cơ thể, tự làm tổn hại đến sức khỏe, …” để bị loại khi khám sức khỏe; hành vi này, mức xử phạt quy định tại khoản 2, Điều 6 Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ như sau: “Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi người khám sức khỏe gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình nhằm trốn tránh NVQS; sau khi nộp phạt, buộc cưỡng chế phải thực hiện việc khám sức khỏe NVQS”.
Trong điều kiện hiện nay, thu nhập của người dân được nâng cao, mức xử phạt như quy định nêu trên được coi là nhẹ so với hành vi vi phạm; mặt khác, quy trình, thủ tục xử phạt còn những vướng mắc, chưa kịp thời, tính răn đe hạn chế, một số công dân lợi dụng quy định hiện hành sẵn sàng nộp phạt để né tránh thực hiện NVQS .... Tuy nhiên, Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ban hành từ năm 2013, đến nay một số quy định không còn phù hợp với tình hình thực tiễn, sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, cần phải nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.
Ngày 10/01/2019, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 04/2019/TT-BQP về chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 của Bộ Quốc phòng; trong đó, giao Thanh tra Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng Nghị định mới thay thế Nghị định số 120/2013/NĐ-CP. Hiện nay, cơ quan soạn thảo đang tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan để hoàn chỉnh dự thảo Nghị định (lần 4) theo đúng trình tự, thủ tục để báo cáo Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định theo quy định. Bộ Quốc phòng trân trọng tiếp thu ý kiến của cử tri tỉnh An Giang và sẽ chỉ đạo cơ quan soạn thảo nghiên cứu, bổ sung ý kiến của Đoàn đại biểu Quốc hội, trên cơ sở quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.
Trong khi chưa ban hành văn bản mới, Bộ Quốc phòng đề nghị: Cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyển quân hằng năm; thực hiện đúng quy trình, kết hợp vận động, giáo dục với bắt buộc tẩy xóa hình xăm, chữ xăm, nếu cố ý vi phạm thì kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật hoặc buộc phải cưỡng chế thực hiện nghĩa vụ quân sự; làm tốt công tác tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng; cơ quan Quân sự địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an cùng cấp và Hội đồng khám sức khỏe để xem xét, phân loại tính chất từng hình xăm, chữ xăm, không để công dân lợi dụng hình xăm, chữ xăm hoặc các hành vi gian dối, làm sai lệch kết quả khám sức khỏe và các hành vi khác để trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đồng thời, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; bảo đảm công bằng xã hội trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hằng năm tại các địa phương.
Trên đây là nội dung trả lời của Bộ Quốc phòng đối với kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh để trả lời cử tri.

Theo Bộ Quốc phòng 
Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh An Giang về đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật nghĩa vụ quân sự Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 9/12/2020 Rating: 5
Bản quyền thuộc về Dân quân tự vệ Việt Nam online ! © 2018
Phát triển bởi DQTV

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.