TIN MỚI

recent

Cử tri Vĩnh Phúc đề nghị sửa đổi các quy định xử phạt liên quan đến vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự

Cử tri Vĩnh Phúc đề nghị sửa đổi các quy định xử phạt liên quan đến vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự


Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Vĩnh Phúc về sửa đổi các quy định xử phạt liên quan đến vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự

Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Phúc do Ban Dân nguyện chuyển đến tại Công văn số 223/BDN ngày 15 tháng 6 năm 2020; nội dung như sau: “Về Luật Nghĩa vụ quân sự: Đề nghị xem xét, trình Quốc hội sửa đổi các quy định xử phạt liên quan đến vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự theo hướng giảm bớt trình tự thủ tục, tăng nặng hình phạt có tính răn đe cao, để việc chấp hành các quy định pháp luật về nghĩa vụ quân sự được thực hiện nghiêm túc” (Câu số 15).

Ngày 08/8/2020, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:

- Việc xử lý vi phạm liên quan về nghĩa vụ quân sự (NVQS) được quy định tại tại Điều 59, Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 như sau: “Tổ chức, cá nhân có hành vi trốn tránh, chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự”.

- Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 tại Điều 332 quy định: Tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự; theo đó, những hành vi vi phạm về NVQS có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm, phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm, trường hợp cá biệt có thể bị xử phạt đến 05 năm tù giam.

- Việc xử phạt vi phạm về thực hiện NVQS chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định tại Nghị định 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu (Nghị định 120/2013/NĐ-CP); theo đó, tùy theo mức độ vi phạm của cá nhân, tổ chức, bị xử phạt với mức phạt tiền tương ứng; sau nộp phạt, đối tượng vi phạm bắt buộc phải chấp hành thực hiện pháp luật về NVQS. Tuy nhiên, thực tế như cử tri phản ánh, mức xử phạt hành chính hiện nay chưa đủ sức răn đe; trình tự, thủ tục xử phạt còn nhiều bất cập, chưa kịp thời; số vụ xử lý hình sự còn ít; thực trạng có nhiều công dân cố tình tìm mọi cách né tránh thực hiện NVQS.

- Về giải pháp, Bộ Quốc phòng được Chính phủ giao chủ trì soạn thảo trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 120/2013/NĐ-CP; hiện nay, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo cơ quan soạn thảo đang tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan để hoàn chỉnh dự thảo Nghị định (lần 4) theo đúng trình tự, thủ tục để báo cáo Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định theo quy định; theo đó, chế tài xử phạt sẽ được tiếp thu, nghiên cứu, bổ sung trên cơ sở quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, theo hướng tăng mức xử phạt cho phù hợp với hành vi vi phạm tương ứng. Bên cạnh đó, hằng năm Bộ Quốc phòng, theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn địa phương về công tác phối hợp với các cơ quan: Công an, Tư pháp, các ngành liên quan quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ, tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp; xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm, bảo đảm răn đe và công bằng xã hội; kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về NVQS đối với công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ. Trước mắt, đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc, phối hợp với UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng và Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp tỉnh, huyện thực hiện tốt Chỉ thị số 98/CT-BQP ngày 26/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tăng cường biện pháp, nâng cao chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trong tình hình mới; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp, góp phần nâng cao chất lượng tuyển quân và bảo đảm thực thi nghiêm minh các quy định của pháp luật về NVQS tại các địa phương.

Trên đây là nội dung trả lời của Bộ Quốc phòng đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Phúc, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh để trả lời cử tri.
Cử tri Vĩnh Phúc đề nghị sửa đổi các quy định xử phạt liên quan đến vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 8/14/2020 Rating: 5
Bản quyền thuộc về Dân quân tự vệ Việt Nam online ! © 2018
Phát triển bởi DQTV

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.